1907 ÜNİFEB

Biz (1.Bölüm)

“Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, içinde yaşadığı çevreye ve topluma artı değerler sağlamak” söylemini kendisine misyon edinerek yola çıkmış olan 1907 ÜNİFEB, Fenerbahçe Spor Kulübü için bilinçli, etkili ve güçlü bir kamuoyu desteği yaratmayı da öncelikli hedeflerinden biri olarak benimsemiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek, tüm nitelikleriyle ideal bir Fenerbahçe taraftarı ve etkin bir Fenerbahçe savunucusu olabilmek için 1907 ÜNİFEB’e değişen koşullara göre kendini yenileyip geliştirebilen, dinamik, etkin ve işlevsel bir yönetim ve örgütlenme yapısı kazandırmak gerektiğine, böyle bir yapınınsa ancak ‘hep birlikte’ düşünüp, ‘hep birlikte’ planlayıp, ‘hep birlikte’ çalışarak kazanılabileceğine inandık. Bu inançla 1907 ÜNİFEB şemsiyesi altında bulunan üniversitelerdeki sorumlu arkadaşlarımızla fikir-alış verişinde bulunmak üzere 1907 ÜNİFEB konseyleri gerçekleştirmeyi sezonluk faaliyet takviminin vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğine karar verdik.

Bu karar doğrultusunda 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2. 1907 ÜNİFEB Konseyi, davetimizi kabul ederek bizlere Fenerbahçe’mizle ilgili çok önemli mesajlar veren İdari Menajerimiz Sayın Volkan Ballı’nın ve katılan sorumlu arkadaşlarımızın katkıları sayesinde, ‘hep birlikte’ olma inancımızın hedeflerimize ulaşmak için ne kadar doğru bir temel olduğunu bir kez daha hissetmemizi sağladı. Ve yine ne mutlu ki vermek istediğimiz ‘hep birlikte’ olmak, ‘biz’ olmak mesajının yerine ulaştığını gözlemleyebildik katılan sorumlu arkadaşlarımızın forum üzerinden ve değerlendirme notları olarak ilgili adreslere göndermiş oldukları mesajlar yoluyla. ‘Biz’ olmanın gereklerinden biri olan sorumluluk paylaşımı ilkesine bağlılıklarıyla, katılımcı arkadaşlarımızın bu mesajları kendi yerellerindeki 1907 ÜNİFEB üyeleriyle paylaşacaklarından kuşkumuz yok, ama sahip olduğumuz bu önemli iletişim platformunu kuruluş amacına uygun olarak, 1907 ÜNİFEB değerlerini koruyacak olan böyle önemli mesajları aktarmak için kullanarak, konsey çıktılarını doğrudan daha geniş bir ‘biz’le paylaşmak istedik yine de.

Kimdir bu biz? Fenerbahçe’ye gönül vermiş aktif birer 1907 ÜNİFEB üyesi olarak bu şemsiye altında kendileri gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte olmanın keyfinin yanında, kendi özgür iradelerini kullanıp inisiyatif alarak Fenerbahçe’ye hizmet etme yollarını aramak için dahil oldukları bu birlikte üstlendikleri, üstlenecekleri sorumluluklardan, ilettikleri, iletecekleri mesajlara, gerçekleştirdikleri, gerçekleştirecekleri icraatlardan, verdikleri, verecekleri tepkilere kadar hiç bir şeyin keyfi olmadığının, olmaması gerektiğinin farkında olan tüm arkadaşlarımız.

Çünkü eğer biz kendimizi Fenerbahçe’ye gönül vermiş, hiçbir karşılık beklemeden özgür iradesiyle Fenerbahçe için bir şeyler yapmayı seçmiş bireyler olarak tanımlıyorsak, şuna inanmalıyız ki, ‘gönüllü olmak çok keyiflidir ancak keyfi değildir, olmamalıdır’ (İbrahim Betil, TOG Yönetim Kurulu Başkanı).

Peki nasıl ‘biz’ olabiliriz? 1907 ÜNİFEB içinde yaşarken hep birlikte hissettiğimiz birçok ön koşulu var elbette ki bunun ama bu konseyde ‘biz’in üç sacayağının üzerinde durmayı seçtik. Katılımcılık, iletişim ve ekip çalışması…

Eğer “Biz bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz” demek istiyorsak, Fenerbahçe’ye ve/veya genel anlamda spora katkı sağlayabilecek projeler, kampanyalar gerçekleştirmeyi, üyelerin demokratik haklarını kullanarak bu yönde yanlış şekilde geliştiğini düşündüğü, eleştirdiği konularda değişim yaratabilecek çalışmalarda bulunmasını sağlamayı organizasyonel hedeflerimiz arasına koyuyorsak, işte o zaman Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmanın ve bunun var oluş sebebi olan demokrasinin olmazsa olmazı katılımcılık ilkesine sadık kalmak durumundayız. Bu yüzden kendini ‘biz’ hisseden tüm üyelerimizden beklentimiz belki farklı alan ve boyutlarda ama ne olursa olsun katılımcı olmaları, temsil ettikleri 1907 ÜNİFEB üyelerinin ve 1907 ÜNİFEB kimliğinin sorumluluğunu alarak birliğimizi daha fazla sahiplenmeleri ve böylelikle 1907 ÜNİFEB içerisinde çağdaş kurumların yönetim yapılarında görülen ‘yönetişim’ ya da ‘birlikte yönetme’ yönteminin yerleşmesine destek olmaları.

1907 ÜNİFEB’in üniversitelerdeki temsilcileri olan sorumlu arkadaşlarla, ideal sistem çerçevesinde oluşturulmuş çalışma ekiplerinin katılımları ve katkıları olmadan gerçekçi ve gerçekleştirilebilir bölgesel hedefler geliştirmenin, sağlıklı durum değerlendirmeleri yapıp zamanında ve uygun müdahalelerde bulunmanın mümkün olmayacağı görüşündeyiz. Bu görüşe paralel olarak 1907 ÜNİFEB konseyinde bölgesel çalışma atölyeleri gerçekleştirerek iyi bir başlangıç yapmış olduğumuzu düşünüyoruz, ancak bu başlangıcın sadece katılım sürekli ve düzenli bir şekilde devam ederse anlam kazanacağını vurgulamak istiyoruz.

1907 ÜNİFEB içinde katılım göstermesini beklediğimiz arkadaşlarımız sadece üniversite sorumluları ya da çalışma ekipleri, katılım gösterilebilecek boyut sadece yönetim değil elbette ki. Tüm 1907 ÜNİFEB üyesi arkadaşlarımızdan farklı alanlarda ve boyutlarda aktif katılım ve katkı göstermelerini bekliyoruz: düzenlenen organizasyonlara katılmak; farklı aktivite, proje ve organizasyonlar için oluşturulmuş takımlarda rol almak; 1907 ÜNİFEB web sayfasını ve forumunu takip etmek; amacına uygun olarak ve belirtilen kurallar çerçevesinde 1907 ÜNİFEB forumlarına yazmak; spor, futbol ve Fenerbahçe ile ilgili gündemi takip etmek; spor, futbol ve Fenerbahçe ile ilgili makaleler, kitaplar okumak, önermek; sorumlu kişilere projelendirilebilecek önerilerde bulunmak; Fenerbahçe, spor ve futbolla ilgili çevresinde olup bitenleri, gözlem ve önerilerini ilgili sorumlu kişilere iletmek; yanlış şekilde geliştiğini düşündüğü, şikayetçi olduğu konularda demokratik haklarını kullanarak 1907 ÜNİFEB değerlerine uygun bireysel tepkiler geliştirmek, demokratik kitlesel tepkiler geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü durumlarda bunu sorumlu kişilerle paylaşmak; Fenerbahçe, spor, futbol ve 1907 ÜNİFEB’le ilgili yazılar kaleme alıp sorumlu kişilere ulaştırmak… Daha aklınıza gelebilecek her türlü girişim… Kendisini ‘biz’ hisseden tüm 1907 ÜNİFEB üyelerinin, bu geniş yelpaze içinde bir katılım ve katkı şekli bulabileceklerinden kuşkumuz yok…

Burcu OY 
1907 ÜNİFEB – Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği

Bizi Takip Edin

Aşağıdaki simgelere tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz.