1907 ÜNİFEB

Biz (2.Bölüm)

‘Biz’ olmanın konseyde vurgulanan ikinci önemli koşulu aramızda sürekli, düzenli ve sağlıklı bir iletişim olması. İletişim önemli çünkü bizi bir arada tutan bağları keşfetmek, güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için daha kolay ve direk bir yol yok. Önemli çünkü, katılımcılık ilkesine paralel olarak gerçekleştirdiğimiz hareketler, zamanında, doğru kişilere, doğru şekilde aktarılamadığı takdirde süreklilik kazanamaz, arzu ettiğimiz etkiyi yaratacak güce kavuşamazlar.

Ne kadar şanslıyız ki 1907 ÜNİFEB olarak ömür boyu sürecek bir Fenerbahçe birlikteliği ve dayanışmasını yaratmak, bu dayanışma ve birliği sürekli kılmak için gerekli tüm iletişim olanaklarına sahibiz. ‘Biz’lere düşen tek şeyse aynı zamanda 1907 ÜNİFEB’in toplum içindeki vitrini, aynası olan bu iletişim olanaklarını doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanmak.

‘Biz’ler arasındaki gelişen doğrudan, arkadaşlık üzerinden kurulan iletişimde sorun olacağını düşünmediğimizden konseyde daha çok üzerinde durduğumuz nokta forum ve diğer sanal iletişim platformları yoluyla kurduğumuz iletişim oldu. Forumumuz ne için var? Ortam olsun diye mi, bir şekilde Fenerbahçe’miz için çalışan kişileri her fırsatta acımasızca ve seviyesiz bir şekilde eleştirelim diye mi, farklı görüşlere olan tahammülsüzlüğümüzü ortaya koymak için mi, ‘arkadaş’ bulmak için mi, güç göstermek için mi, büyük maliyetlerle kullanımımıza sunulan bu hizmeti sadece vakit geçirmek için ‘keyfi’ şekilde harcamak için mi? Böyle düşünenler, buna göre hareket edenler buraya kadar okumuşlarsa bu yazıyı yazık etmişler zamanlarına çünkü ‘Biz’ dediğimiz birlik içinde böyle kimse yok, olmamalı, olamaz. Biz olanlar forumu belirlenen kurallar çerçevesinde, 1907 ÜNİFEB değerleriyle örtüşen bir şekilde kullanarak, Fenerbahçe, 1907 ÜNİFEB, futbol ve sporun diğer branşlarıyla ilgili tüm deneyim, görüş, eleştiri ve duygularını farklılıklara açık bir şekilde, saygı çerçevesinde, Fenerbahçe ve 1907 ÜNİFEB çıkarları ışığında paylaşmaya ve forumun diğer alanlarını hayat boyu devam edecek Fenerbahçe birlikteliği ve paylaşımı için başlangıç noktası olan bağları kurmak ve güçlendirmek adına hayatın diğer alanlarına yönelik paylaşımları için ölçülü bir şekilde kullanmaya devam ederlerse, 1907 ÜNİFEB’in kısa zamanda büyük gelişmeler kat edebileceğine inanıyoruz.

Konseyde iletişimle ilgili olarak vurguladığımız diğer nokta web sayfası ve forumun 1907 ÜNİFEB üyelerinin birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak işleviyle ilgili oldu. Bu işlevin sağlıklı kullanımının üyeler, sorumlular ve yönetimde bulunan kişiler arasında zamanında ve çift yönlü bir bilgi akışı sağlayarak, 1907 ÜNİFEB’e yine çağdaş kurumların yönetim ilkeleri arasında yer alan ‘öğrenen örgüt’ olma özelliğini kazandıracağına inanıyoruz. Birbirimizin ne yaptığını öğrenmek, sürekli şekilde takip etmek için, birlik içindeki tüm üniversitelerin gerçekleştirdikleri organizasyonlar, aktiviteler ve projelerle ilgili bilgi ve fotoğrafları web sitemizde yayınlanması için zaman geçirmeden web komitemizle paylaşmasını öneriyor ve önemsiyoruz.

İdeal sistem yapısına uygun olarak, üniversitelerin komite sorumlularıyla üniversite sorumlusu arasında, üniversite sorumlularıyla, bölgesel örgütlenme sorumluları ve yönetim kurulu ilgili üyeleri arasında, özellikle yapılması düşünülen büyük çaplı organizasyonlar, organizasyonel ve stratejik planlamalar, yapılan çalışma ve organizasyonlarla ilgili geri bildirimler konusunda kesintisiz, sürekli ve düzenli bir iletişim olması gerektiğini savunuyoruz. Bu şekilde sorumlu kişilerin gelişmeleri takip edip, farklı bölgelerdeki genel gidişattan haberdar olarak, gerekli durumlarda gereken müdahaleleri gerektiği şekilde yapılmasını sağlamaları için uygun zeminin hazırlanabileceğini düşünüyoruz.

Sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için uygun bir dille, objektif ve yapıcı bir şekilde sunulacak olan eleştirilerin çok önemli olduğuna inanıyoruz ancak organizasyonlara, kişilere, tutumlara, sorumlulara ya da 1907 ÜNİFEB yönetimine yönelik eleştirilerin forumda özellikle anlık girişimler ve dikkatsiz ifadelerle yazılması yerine ya da ondan önce sorumlu ya da muhatap kişilerle paylaşılmasının daha doğru ve tercih edilmesi gereken bir yöntem olduğunu savunuyoruz. Üyelerimizin 1907 ÜNİFEB geneli ya da Fenerbahçe ile ilgili forumda tüm üyelerle paylaşmak istedikleri görüş ve eleştirileri de olacaktır elbette ki ama bu konuda beklentimiz yapıcı, saygılı çizgiden vazgeçilmeyip, Fenerbahçe ve 1907 ÜNİFEB çıkarlarını göz ardı etmeyen ifadeler kullanılması. Bu konuda 1907 ÜNİFEB mezun abi ve ablalarının izledikleri yöntem ve tarz takip edilir, rehber alınırsa hiç bir sorun yaşamadan, birbirimizden birçok şey öğrenebileceğimize, yapılan hatalardan, aktarılan eleştirilerden dersler çıkararak gerçekten ‘öğrenen örgüt’ olma yolunda ilerleyebileceğimize inanıyoruz.

Ve geldik ‘Biz’in konseyde vurgulanan son koşuluna : ‘ekip çalışması’.Kimliğimizle, ait hissettiğimiz dünyayla bu kadar yakından ilişkili olan bu özellik kazanıldığında yönetişimi, sürekliliği, etkin ve verimli çalışma ile gelişimi de beraberinde getirecek ‘biz’i biz yapan en önemli değerlerden biri aynı zamanda. Bazı birlikteliklerde sonuçtur insanları motive eden, birlikteliğin devamını sağlayan, bazılarında bireysel olarak insanların hissettikleri, 1907 ÜNİFEB birlikteliğinin temelini ise buluşulan Fenerbahçelilik paydasıyla paylaşılan süreç ve süreç içinde yaşanılan takım ruhunun oluşturması gerektiğine inandık. M. Jordan’ın bir sözü vardır ekip çalışması üstüne ‘Yetenekler oyun kazanır, ekip çalışması ve zekâ ise; şampiyonluk.’. Şampiyonluklara alışık bir kulübün taraftarları olarak buluştuğumuz birliğimizde de misyonumuza hizmet eden hedefleri gerçekleştirmek, bir başka deyişle şampiyonluklara ulaşmak amacımız. Bunun için ortaya koymuş olduğumuz ideal sistemin en olumlu özelliklerinden biri üyelere tanıdığı yeteneklerine, yetkinliklerine uygun görev ve sorumluluklar alma şansı veren, sorumluluk-yetki alanlarının karışmasından doğabilecek aksaklıklara fırsat vermeyen, sınırları ve yönleri belirlenmiş ilişkilerin doğrudan kurulabileceği bir yapıya sahip olması. Bu sistem sayesinde takım arkadaşımıza güvenmeyi, sorumluluk paylaşımını öğrenebiliyoruz, her şeyi tek başına yapmanın çok çok zor olduğunun farkına varıp, tek başına zorla da olsa kotarılan bir işin sonunda yaşanan mutluluğun gerçekten birlikte paylaşılabilen bir gol sevincinin yanında çok küçük kaldığını görebiliyoruz. Öyle değil mi?

Ekip olma mutluluğunun yanında başka olumlu çıktılar da getiriyor bu sistem kuşkusuz. İdeal sistem içinde, özellikle sorumlu kriterlerine uygun tutum, davranış ve yapılarıyla sorumluluk, yetki ve görevleri onaylanan üniversite sorumlularıyla, birlikte çalışacakları ekip arkadaşlarının sınırları belirli ve herkes tarafından bilinen konumları büyük bir iletişim kolaylığı ve verim artışı sağlıyor. Örneğin ‘Biz’i bilen hiç bir üyemiz, ‘Biz’i bilmeyen, hissetmeyen kişilerin forumlarda ya da buluşulan farklı ortamlarda yaptığı konuşma ve yorumlara inanmıyor, zaten 1907 ÜNİFEB’in nerede, kiminle konuşulup nerede, kiminle konuşulmayacağını biliyorlar. Onlar ekip arkadaşlarına inanıyorlar, güveniyorlar. ‘Biz’i bilen üyelerimiz hangi alanda, hangi konuyla ilgili kimin sözüne kulak asmaları ve asmamaları gerektiğinin farkındalar, gerektiğinde ya da ihtiyaç hissettiklerinde 1907 ÜNİFEB abla ve abilerinin desteklerini alabileceklerini, rehberliklerini isteyebileceklerini biliyorlar. Ekip içinde hangi konularda kiminle konuşmaları gerektiğini, bu kişilerle kurdukları iletişimde nelere dikkat etmeleri gerektiğinin farkındalar. Bu güven, bu bilgi etkin ekip çalışması deneyimiyle kazanılıyor. Yetki ve sorumluluğun, yetenek ve yetkinliğe göre dağılımını sağlayan etkin ekip çalışması ise ‘Biz’ olmanın ve1907 ÜNİFEB’in gelişiminin en önemli anahtarlarından.

Konseye katılanların hemen hatırlayacağı, katılamayanların da zorlanmadan gözlerinin önüne getirebilecekleri bir fotoğraf vardır. Ellerini kalın ensesinin arkasında birleştirip, gevrek gülüşüyle kasılan bir Hıncal Uluç fotoğrafı! Konseyde Berkay Başkanın şöyle bir ifadesi olmuştu. ‘Biz’ olduğumuzu unutan, ‘Benim…’le başlayan sözler sarf etmeye başlayan herkes bu fotoğrafı hatırlamalı. Bu cümleler sarf edildiği, paslaşmak yerine tek başına oynayan yalnız yıldız tavırları takınılmaya başlandığı anda, yapılan işlerin sonucu ne olursa olsun, bu tavır ve tutumun sahibinin yansıyan görüntüsü bu klasik Hıncal Uluç fotoğrafı olacaktır!’.

Bunu akıllarından çıkarmayacak, ‘Biz’i sonuna kadar hisseden ve her tavır, tutum ve hareketiyle ortaya koyan tüm üyelerimize tekrar kocaman bir “Hoş geldiniz” ve “İyi ki varsınız” demek istiyoruz. Fenerbahçe’miz ve spor-futbol-taraftarlık kültürü için yapacak çok işimiz var. Türk sporunun ve Fenerbahçe’mizin bizim gibi hep birlikte hareket edebilen parlak gençlere ihtiyacı var. ‘Biz’e inanıyoruz, gücümüzü Fenerbahçe sevgimizden alıyoruz…

‘Hep birlikte’ düşünüp, ‘hep birlikte’ planlayıp, ‘hep birlikte’ çalışarak kazanılacak nice başarılara 1907 ÜNİFEB!

Burcu OY 
1907 ÜNİFEB – Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği

Bizi Takip Edin

Aşağıdaki simgelere tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz.